Τεχνικές λεπτομέρειες

Το geodata.gov.gr φιλοξενείται σε ένα ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος (cloud), με τη διαχείριση του να γίνεται από το λογισμικό Synnefo.

Το Synnefo είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό ανοικτού κώδικα με μορφή στοίβας cloud γραμμένο σε Python που παρέχει υπηρεσίες Υπολογισμού, Δικτύου, Εικόνας, Όγκου και Αποθήκευσης. To Synnefo έχει αναπτυχθεί από την ΕΔΕΤ και χρησιμοποιείται παραγωγικά για τη διαχείριση των υπολογιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ελληνική Ακαδημαική και Ερευνητική κοινότητα.