Προγραμματιστές

Εάν είστε προγραμματιστής και ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που προσφέρονται από το geodata.gov.gr,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές ανοικτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και API που προσφέρουμε!

  • Metadata API: Μπορείτε να επερωτήσετε τον κατάλογο με προγραμματιστικά φιλικό τρόπο, στο geodata.gov.gr/api/action/site_read. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρεις για τις δυνατότητες του API του CKAN.
  • CSW API : Μπορείτε επίσης να επερωτήσετε τον κατάλογο με την προτυποποίηση του Catalogue Service for the Web (CSW) για γεωχωρικά δεδομένα στο geodata.gov.gr/csw?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities, ή να δείτε περισσότερες λεπτομέρεις για τις λειτουργίες του CSW.
  • API Δεδομένων: Για να πραγματοποιήσετε απλά ή σύνθετα ερωτήματα στα δεδομένα του geodata.gov.gr μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API Δεδομένων και να το ενσωματώσετε σε οποιαδήποτε εφαρμογή αναπτύσσετε. Για περισσότερες πληροφορίες και πραγματικά παραδείγματα, δείτε τη δοκιμαστική σελίδα.
  • Χαρτογραφικό API: Για να ενσωματώσετε ένα διαδραστικό χάρτη με τα περιεχόμενα του geodata.gov.gr στην ιστοσελίδα σας ή σε κάποια εφαρμογή web ή κινητού, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο Χαρτογραφικό API. Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα, δείτε τη δοκιμαστική σελίδα.

Επίσης, αν σας ενδιαφέρει να συμβάλετε στο έργο, ο κώδικας είναι ανοιχτός και μπορείτε να τον βρείτε στο GitHub!

Αν βρείτε οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα, παρακαλούμε να ανοίξετε ένα νέο θέμα στο GitHub.