Σχετικά

To geodata.gov.gr προσφέρει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για την Ελλάδα, αποτελώντας έναν εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων, μία INSPIRE-συμβατή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και μία ισχυρή υποδομή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από ανοικτά δεδομένα.

Μπορείτε ελεύθερα να δημοσιεύσετε, να ανακαλύψετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, καθώς και να απεικονίσετε τα δημοσιευμένα δεδομένα. Επίσης, δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για τη δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών), τις OGC διαδικτυακές υπηρεσίες, τις INSPIRE υπηρεσίες, καθώς και τα API Δεδομένων και Χαρτών που προσφέρουμε.

Σε λειτουργία από το 2010, το geodata.gov.gr ήταν ένας από τους πρώτους καταλόγους ανοικτών δεδομένων στον κόσμο, συνεισφέροντας στην ανοικτή διακυβέρνηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρησή του geodata.gov.gr γίνεται από το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά», με σκοπό να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο συλλογής, αναζήτησης, διάθεσης και απεικόνισης της ανοικτής δημόσιας γεωχωρικής πληροφορίας.

Το geodata.gov.gr λειτουργεί αποκλειστικά με ανοικτό λογισμικό που αναπτύχθηκε από το έργο PublicaMundi, καθώς και τη διεθνή κοινότητα Ανοικτού Κώδικα.

Προσπαθούμε διαρκώς να διευκολύνουμε τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων, μειώνοντας την προσπάθεια που απαιτείται από το δημόσιο τομέα και αυτοματοποιώντας την παροχή επαναχρησιμοποιήσιμων υπηρεσιών από ανοικτά δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων σε λιγότερο από ένα λεπτό και να αφήσετε το geodata.gov.gr να αναλάβει την αυτόματη παραγωγή διαδικτυακών υπηρεσιών του OGC, διαδραστικών χαρτών και APIs από αυτά τα δεδομένα!

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, να δημοσιεύσετε δεδομένα ή να συνεισφέρετε με κάποιον άλλο τρόπο;