INSPIRE

Η Οδηγία INSPIRE τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2007, εγκαθιδρύοντας μια υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη για την υποστήριξη των κοινοτικών περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

H Οδηγία INSPIRE βασίζεται σε Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αφορά σε 34 θεματικές κατηγορίες γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για περιβαλλοντικές εφαρμογές, με βασικά συστατικά μέρη που ορίζονται μέσω τεχνικών κανόνων εφαρμογής. Αυτό κάνει την INSPIRE ένα μοναδικό παράδειγμα μιας νομοθετικής «περιφερειακής» προσέγγισης.

Νομοθεσία

Η Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Απριλίου 2007. Η οδηγία INSPIRE τέθηκε σε ισχύ την 15η Μαΐου, 2007.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι υποδομές γεωχωρικών δεδομένων των κρατών μελών είναι συμβατές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα κοινοτικό και διασυνοριακό πλαίσιο, η Οδηγία ορίζει ότι κοινοί Κανόνες Εφαρμογής υιοθετούνται σε μια σειρά από συγκεκριμένες περιοχές (Μεταδεδομένα, Προδιαγραφές Δεδομένων, Δικτυακές Υπηρεσίες, Κοινή χρήση Δεδομένων και Υπηρεσιών και Παρακολούθηση και Υποβολή Εκθέσεων). Αυτοί οι Κανόνες Εφαρμογής θεσπίζονται ως Αποφάσεις της Επιτροπής ή ως Κανονισμοί, και είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη. Η Επιτροπή επικουρείται κατά τη διαδικασία υιοθέτησης τέτοιων κανονισμών από μια ρυθμιστική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών Μελών και πρόεδρος της οποίας είναι ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία INSPIRE