Συχνές ερωτήσεις

Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης έχουν παραχθεί ή/και προμηθευτεί με χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Άρα ανήκουν στους Έλληνες πολίτες και πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους μας χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς.Εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης είναι ανοικτά, βοηθάμε:

  • Στον ουσιαστικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Κάθε απόφαση, έγκριση, κτλ, της δημόσιας διοίκησης που αφορά στο χώρο, στηρίζεται σε νόμους και πληροφορίες για το χώρο, δηλαδή σε γεωχωρικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της. Αν όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τότε μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα και εγκυρότητα των αποφάσεων του δημοσίου.
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας την πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες της χώρας με άλλα γεωχωρικά δεδομένα, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές, ο αιγιαλός, οι αναδασωτέες περιοχές, κτλ, κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά παράνομες πράξεις και να τις υποδείξει στη δημόσια διοίκηση.
  • Στη μείωση της σπατάλης πόρων από τη δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα η δημόσια διοίκηση δεν γνώριζει ακριβώς ποια γεωχωρικά δεδομένα έχει στην κατοχή της, με αποτέλεσμα να τα επαναπρομηθεύεται. Ακόμη χειρότερα, πολλοί φορείς του δημοσίου αρνούνται να διαθέσουν τα γεωχωρικά δεδομένα τους σε άλλους φορείς.
  • Στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης είναι χρήσιμα για την έρευνα, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, την αξιολόγηση επενδύσεων στη χώρα, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς.

Τα δεδομένα που προσφέρονται από το geodata.gov.gr δεν είναι απλά δωρεάν, αλλά ελευθέρα! Τα δεδομένα προσφέρονται με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης.Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με όποιον τρόπο θέλετε, να τα επεκτείνετε, να τα επεξεργαστείτε, να φτιάξετε εμπορικές εφαρμογές, όπως και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, δηλαδή το geodata.gov.gr.

Σε όποιο εσείς θέλετε! Για κάθε σύνολο δεδομένων του geodata.gov.gr μπορείτε να επιλέξετε τη μεταφόρτωσή του είτε στο αρχικό του σύστημα αναφοράς, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σας εξυπηρετεί! Ο μετασχηματισμός του γίνεται αυτόματα από το geodata.gov.gr τη στιγμή που το ζητήσετε.

Είναι καλό όμως να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω σχετικά με τα πιο συνηθισμένα συστήματα αναφοράς για τη χώρα.

Το ΕΓΣΑ87 αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς, όπως έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και χρησιμοποιείται από όλη τη δημόσια διοίκηση για τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. Κατά κανόνα προσφέρει καλύτερη ακρίβεια για την Ελληνική επικράτεια και χρησιμοποιείται από όλους τους χρήστες GIS στην Ελλάδα.

Το WGS84 είναι σύστημα αναφοράς που ακολουθείται κατά κανόνα από όλες τις υπηρεσίες που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να συνδυάσετε χάρτες και δεδομένα από πολλαπλές διαφορετικές ελεύθερες και δωρεάν πηγές. Επίσης, είναι πιο εύκολο για ένα μη ειδικό να χρησιμοποιήσει τα γεωχωρικά δεδομένα σε απλές εφαρμογές, ενώ οι ειδικοί μπορούν εύκολα να κάνουν το μετασχηματισμό σε άλλο σύστημα αναφοράς.

Το OpenStreetMap είναι μια προσπάθεια για τη συνεργατική δημιουργία παγκόσμιων χαρτών που προσφέρονται ελεύθερα προς όλους. Καθένας μπορεί να συνεισφέρει για να δημιουργήσει τους χάρτες, με πολύ απλό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε απλά να προσθέσετε το όνομα μιας οδού που δεν υπάρχει, ή να συμπληρώσετε ένα νέο δρόμο.

Χρησιμοποιούμε το OpenStreetMap για δύο λόγους:

  • Είναι ελεύθερο και όχι απλά δωρεάν.
  • Πιστεύουμε στα ανοικτά δεδομένα και προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημασία τους.
  • Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντί

Σας καλούμε να βοηθήσετε και εσείς στην Ελληνική κοινότητα του OpenStreetMap!

Δυστυχώς το geodata.gov.gr δεν παράγει το ίδιο γεωχωρικά δεδομένα για την Ελλάδα. Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε το δημόσιο τομέα στο άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας και να εξασφαλίσουμε τη διάθεση των ανοικτών δεδομένων με τα καλύτερα τεχνικά μέσα, υπηρεσίες και υποδομές.

Αν λοιπόν δεν βρίσκετε διαθέσιμα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν, αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα δεν προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς που τα παράγουν.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε?

  • Πάρετε μέρος στο δημόσιο διάλογο με τους δημόσιους φορείς που έχουν τα δεδομένα, κινητοποιήστε ομάδες εθελοντών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Βουλευτές, όπως και κάθε άλλο οργανισμό ή πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει.
  • Εξηγείστε δημόσια και με απλά επιχειρήματα για ποιο λόγο σας είναι χρήσιμα τα δεδομένα που λείπουν, τη σημασία για τους εσάς και για άλλους
  • Αν είστε μέλος τους δημόσιου τομέα, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να ανοίξετε τα δεδομένα σας. Είναι εξαιρετικά απλό, εύκολο, γρήγορο και χρήσιμο για τους πολίτες.

Από την πλευρά μας, για σημαντικά σύνολα δεδομένων που δεν προσφέρονται ανοικτά από το δημόσιο τομέα, φροντίζουμε να ενσωματώνουμε στο geodata.gov.gr ανοικτά δεδομένα από άλλες πηγές.

Τα αρχεία γεωχωρικών δεδομένων, όπως τα αρχεία κειμένου που χρησιμοποιείτε καθημερινά στον υπολογιστή σας, απαιτούν ειδικό λογισμικό ώστε να μπορείτε να τα απεικονίσετε και να τα χρησιμοποιήσετε. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται GIS (Geographic Information System – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) και προσφέρεται από πολλούς κατασκευαστές, τόσο σε εμπορική, όσο και ανοικτή μορφή. Επίσης, όπως ακριβώς μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία κειμένων σε διαφορετικούς μορφότυπους ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε (π.χ. doc για Microsoft Word, odt για LibreOffice), έτσι ακριβώς υπάρχουν διαφορετικοί μορφότυποι για τα αρχεία γεωχωρικών δεδομένων.

Όλα τα αρχεία γεωχωρικών δεδομένων του geodata.gov.gr προσφέρονται τουλάχιστον σε τρεις ισοδύναμους μορφότυπους που περιλαμβάνουν την ίδια πληροφορία: SHP,GML, KML. Έτσι εξασφαλίζουμε πως τα αρχεία του geodata.gov.gr είναι αξιοποιήσιμα από όλες τις ανοικτές και κλειστές εφαρμογές GIS. Πάντα δηλαδή θα έχετε στη διάθεσή σας μία τουλάχιστον ελεύθερη εφαρμογή που να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα.

Πως λοιπόν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία που έχετε κατεβάσει;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ανοικτές και κλειστές εφαρμογές GIS που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Earth για να ανοίξετε αρχεία KML. Ωστόσο, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια από τις παρακάτω ελεύθερες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες δωρεάν:

Αρχικά δοκιμάστε να κατεβάσετε το αρχείο άλλη μια φορά, καθώς υπάρχει πάντα η περίπτωση να εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα στην αρχική μεταφορά του. Στη συνέχεια ελέγξτε το μέγεθος του αρχείου. Αν δείτε πως είναι μεγαλύτερο από μερικά δεκάδες ΜΒ, τότε το πιο πιθανό είναι να μην μπορέσετε να το ανοίξετε με το Google Earth. Δυστυχώς το Google Earth δεν είναι ένα πλήρες σύστημα GIS και για αυτό το λόγο σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια από τις ελεύθερες εφαρμογές που αναφέρουμε προηγουμένως.

Κατά πάσα πιθανότητα επειδή το αρχείο είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος! Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εισάγετε το αρχείο σε μια γεωχωρική βάση δεδομένων (π.χ. PostGIS) και μετά να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων με ένα λογισμικό GIS (π.χ. QGIS).

Δυστυχώς δεν υπάρχει ευκολότερος τρόπος. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως χρησιμοποιείται ένα GIS ή να αναζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού. Για αυτό το λόγο φροντίζουμε όλα τα δεδομένα του geodata.gov.gr να είναι διαθέσιμα προς επισκόπηση και στους διαδραστικούς χάρτες, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους!

Πολλές φορές δεχόμαστε ερωτήσεις από τους χρήστες σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αρχεία που έχουν κατεβάσει. Για παράδειγμα: «Πως μπορώ να βρω την απόσταση μεταξύ δύο σχολείων;» ή «Πως μπορώ να βρω το αιολικό δυναμικό στην περιοχή μου;». Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποιος εύκολος δρόμος: θα πρέπει να έχετε γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία ενός GIS και τις δυνατότητές τους για την επερώτηση γεωχωρικών δεδομένων.

Η προηγούμενη έκδοση του geodata.gov.gr βρίσκεται στην διεύθυνση http://old.geodata.gov.gr αλλά πλέον δεν θα δέχεται ενημερώσεις σε δεδομένα.