Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2019-02-01
Τελευταία αναθεώρηση 2019-02-01

Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων με την αρίθμηση της κάθε πινακίδας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα