Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων

Publication: 2019-02-01
Last revision: 2019-02-01

Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων με την αρίθμηση της κάθε πινακίδας


Data and Resources

Services


Metadata