Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (1991)

    Απογραφικά στοιχεία για τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, για το έτος 1991. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, εκτάσεις κατά το είδος...
  • Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (1999-2000)

    Απογραφικά στοιχεία για τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, για το έτος 1999. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, εκτάσεις κατά το είδος...