Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Δημόσια Κτήρια

    Κτίρια της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, οργανωμένα σε κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό χρήσης τους
  • Σχολεία

    Το αρχείο περιλαμβάνει όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΤΕΕ, κτλ) στην Ελλάδα. Η γεωκωδικοποίηση έχει γίνει αυτόματα οπότε οι θέσεις των σχολείων...