Σχολεία

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Το αρχείο περιλαμβάνει όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΤΕΕ, κτλ) στην Ελλάδα. Η γεωκωδικοποίηση έχει γίνει αυτόματα οπότε οι θέσεις των σχολείων ενδέχεται να απέχουν αρκετά από τις πραγματικές τους θέσεις


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα