Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Αιολικός χάρτης της Ελλάδας

    Ο αιολικός χάρτης περιλαμβάνει το αιολικό δυναμικό του Ελληνικού χώρου (πλην Κρήτης και μέρρους των νομών Καβάλας και Ξάνθης) σε κάνναβο 150 x 150 m, όπως αυτό υπολογίστηκε από...
  • Χάρτης βαθμοημερών θέρμανσης της Ελλάδας

    Ο χάρτης περιλαμβάνει εκτιμήσεις για υπολογισμούς των βαθμοημερών θέρμανσης σε ετήσια και μηνιαία βάση. Οι τιμές έχουν προσδιοριστεί με μέθοδο γραμμικής παλινδρόμησης σε κάναβο...