Χάρτης βαθμοημερών θέρμανσης της Ελλάδας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Ο χάρτης περιλαμβάνει εκτιμήσεις για υπολογισμούς των βαθμοημερών θέρμανσης σε ετήσια και μηνιαία βάση. Οι τιμές έχουν προσδιοριστεί με μέθοδο γραμμικής παλινδρόμησης σε κάναβο 900 Χ 900 μέτρων έχοντας σαν δεδομένα εισόδου αναλυτικές μετρήσεις από 47 μετεωρολογικούς σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τα έτη 1997 - 2002. Οι στατιστικοί υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί εφόσον εξαρτώνται από την υιοθέτηση ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων. Αναλυτικότερες εφαρμογές φιλοξενούνται στις σελίδες του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια στο www.ypeka.gr. 1η έκδοση Δεκέμβριος 2009(πρωτογενή δεδομένα έως 2003). Πληροφοριακά πεδία χάρτη:[JAN15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Ιανουαρίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), FEB15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Φεβρουαρίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), MAR15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Μαρτίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), APR15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Απριλίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), MAY15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Μαΐου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), JUN15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Ιουνίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), JUL15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Ιουλίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), AUG15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Αυγούστου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), SEP15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Σεπτεμβρίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), OCT15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Οκτωβρίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), NOV15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Νοεμβρίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), DEC15: Βαθμοημέρες θέρμανσης Δεκεμβρίου (Θερμοκρασία βάσης 15οC), TOT15: Συνολικές βαθμοημέρες θέρμανσης έτους (Θερμοκρασία βάσης 15οC), JAN18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Ιανουαρίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), FEB18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Φεβρουαρίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), MAR18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Μαρτίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), APR18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Απριλίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), MAY18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Μαΐου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), JUN18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Ιουνίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), JUL18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Ιουλίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), AUG18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Αυγούστου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), SEP18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Σεπτεμβρίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), OCT18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Οκτωβρίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), NOV18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Νοεμβρίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), DEC18: Βαθμοημέρες θέρμανσης Δεκεμβρίου (Θερμοκρασία βάσης 18οC), TOT18: Συνολικές βαθμοημέρες θέρμανσης έτους (Θερμοκρασία βάσης 18οC)]. Επικοινωνία: geodata@cres.gr


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα