Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Κρουσώνα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιλαμβανεται το Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Κρουσώνα (Καλλικρατικός Δήμος Μαλεβιζίου) όπως ορίζεται από το ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/09-04-2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα