Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Εκάλης (Ν. Ιωαννίνων)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιλαμβανεται το Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Εκάλης όπως ορίζεται από το ΦΕΚ 211Α.Α.Π/11-05-2009.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα