Σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμαριάς

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα σημεία ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Περιλαμβάνουν κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, πάρκα, ιερούς ναούς, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα