Μεγανήσι - Λοιπά πολυγωνικά

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Λοιπά πολυγωνικά δεδομένα, όπως π.χ. φρεάτια, δεξαμενές κ.λ.π.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα