Μεγανήσι - Λοιπά γραμμικά

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Λοιπά γραμμικά δεδομένα όπως π.χ. μανδρότοιχοι, ξερολιθιές, προβλήτες κλπ.


Δεδομένα και Πόροι

Αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει δεδομένα

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα