Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Πρέβεζας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το Δήμο Πρέβεζας όπως αυτό καθορίστηκε στο ΦΕΚ Α.Α.Π.465/23-09-2009.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα