Τα φράγματα της Ελλάδας
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2016-04-20
Τελευταία αναθεώρηση 2016-05-04

Φράγματα της Ελλάδας που δημιουργήθηκαν από τον μαθητή Ντρέκα Έρλιντ του Γ1 Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων Πηγή: Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων ,2013. Τα Φράγματα της Ελλάδας. http://www.eeft.gr/Fragmata_Elladas_201311.pdf


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα