Οικοδομική Δραστηριότα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Οικοδομική δραστηριότητα για τα έτη 2000 έως και 2008. Περιλαμβάνονται νέες οικοδομές, προσθήκες, αριθμός κατοικιών και το είδος των οικοδομικών αδειών, κατά Υ.Π.Α., Νομό, Δήμο ή Κοινότητα


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα