Οικισμοί

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Οι Οικισμοί της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα