Μητρώο Επιχειρήσεων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Πλήθος επιχειρήσεων ανά δήμο στο σύνολο της χώρας, σε διψήφια ανάλυση ΣΤΑΚΟΔ08


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα