Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Οργανισμοί: Ελληνική Στατιστική Αρχή Μορφότυποι: data_table shapefile Ετικέτες: οικισμοί απογραφικά όρια όρια