Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: wfs Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: μεταβατικά ύδατα υδρογραφία hydrography

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).