Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: κυνήγι protected-sites habitats-and-biotopes

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).