Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: wms Ομάδες: Περιβάλλον Ετικέτες: καταφύγια χλωρίδα απειλούμενα είδη habitats-and-biotopes

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).