Βρέθηκαν 9 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: data_table shapefile Ετικέτες: protected-sites habitats-and-biotopes

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).