Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: χλωρίδα habitats-and-biotopes καταφύγια

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).