Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Ποταμοί (hydroscope.gr)

    Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν χαρτογραφημένες υδάτινες επιφάνειες ποταμών της Ελλάδας και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).
  • Ποταμοί (e-per.gr)

    Περιέχεται το δίκτυο ποταμών και ρεμάτων της Ελλάδας όπως αυτό παρέχεται από την υπηρεσία e-per.gr