Δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2015-11-18
Last revision: 2017-05-26

Περιέχονται τα δρομολόγια Αστικής Συγκοινωνίας για την Αθήνα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις στάσεις και διαδρομές για λεωφορεία, τρόλευ, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και προαστιακό σιδηρόδρομο. Τα δεδομένα προσφέρονται στο πρότυπο GTFS (General Transit Feed Specification)Τα δημοσιευόμενα δεδομένα απεικονίζουν, κατά προσέγγιση, τη λειτουργική κατάσταση του Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας κατά την αναφερόμενη ημερομηνία έκδοσής τους και μόνον. Αυτή είναι πιθανόν να έχει μεταβληθεί ή να μεταβληθεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμμία ευθύνη των ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.H γεωγραφική ακρίβεια των δεδομένων είναι περιορισμένη, καθώς η ψηφιοποίηση δεν έχει γίνει με ακρίβεια τοπογραφικής αποτύπωσης, αλλά βάσει καθαρά περιγραφικών δεδομένων (π.χ. την πλευρά του Ο.Τ. στην οποίο εγγράφεται μία στάση). Ως εκ τούτου, η ακρίβεια αποτύπωσης στάσεων μπορεί να είναι, ενδεικτικά, της τάξης των ±20 μέτρων στις αστικές περιοχές (όπου υπάρχουν σαφή και σχετικά μικρού μεγέθους Ο.Τ.) και περισσότερο από ±50 μέτρων σε ημιαστικές περιοχές (όπου τα Ο.Τ. δεν είναι σαφή ή είναι πολύ μεγάλα). Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλες τις εφαρμογές.Για τις γραμμές εξπρές ισχύουν περιορισμοί επιβίβασης-αποβίβασης σε ορισμένες στάσεις κατά μήκος της διαδρομής τους. Ειδικά για τις γραμμές εξπρές, που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο με αυξημένο κόμιστρο, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο αποβίβαση επιτρέπεται μόνον στις δύο τελευταίες στάσεις, ενώ στην κατεύθυνση προς Κέντρο επιβίβαση επιτρέπεται μόνον στις δύο πρώτες στάσεις.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ. 11185) για να ενημερώνονται για τυχόν τακτικές ή έκτακτες μεταβολές στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες του ΟΑΣΑ και είναι πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για τη χρήση τους από τρίτους για σκοπούς που δεν έχει προβλέψει ο ΟΑΣΑ. Ως εκ τούτου, όλα τα υπόψη δεδομένα παρέχονται ‘ως έχουν’, οι δε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της οιασδήποτε χρήσης τους από τρίτους.


Data and Resources

Services


Metadata