Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος φορέας συγκοινωνιακού έργου στην Ελλάδα, υπεύθυνος για τον έλεγχο και την λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου και άλλων περιοχών του νομού Αττικής.