Κατάλογος Δήμων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Το αρχείο περιέχει την αντιστοίχιση των δήμων και κοινοτήτων της χώρας του προγράμματος "Καποδίστριας", με τους νέους δήμους, όπως αυτοί καθορίζονται στο σχέδιο "Καλλικράτης". Η έκδοση των δεδομένων είναι η 1.1 (ver. 1.1).Τα δεδομένα βασίζονται στην προηγούμενη έκδοση τους (ver. 1.0) στα οποία και προστέθηκαν: 1) οι κωδικοί του ΥΠΕΣ για τους καποδιστριακούς ΟΤΑ2) οι κωδικοί του ΥΠΕΣΑΗΔ για τους καλλικρατικούς δήμους3) οι κωδικοί της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ για τους καποδιστριακούς ΟΤΑ4) οι κωδικοί της ΕΛΣΤΑΤ για τους καλλικρατικούς δήμους


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα