Ανάλυση δραστηριότητας τροχαίας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Παρουσιάζεται η ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων σε πλήθος και αριθμό παθόντων ανα Γ.Α.Δ. για το πρώτο εξάμηνο του 2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα