Παράνομες διαφημιστικες πινακίδες

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται οι θέσεις και στοιχεία των επιβεβαιωμένα παράνομων διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες καταγγέλθηκαν στο illegalsigns.gov.gr.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα