Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΔΕΗ Χαλιωτη Σαλαμίνας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού στη θέση ΔΕΗ Χαλιωτη του δήμου Σαλαμίνας όπως ορίζεται από την απόφαση 45305/24993/22-11-10, ΦΕΚ 655Δ/2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα