Μεγανήσι - Πολιτιστική Διαδρομή 1

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Διαδρομή: Οικισμός Σπαρτοχωρίου -Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Πρόκειται για μια οδοιπορία συνολικού μήκους 2.330 μέτρων που μπορεί να διανυθεί σε 30 λεπτά με βαθμό δυσκολίας 3. Μία διαδρομή μέσα στη φύση από τον οικισμό του Σπαρτοχωρίου μέχρι τον Ι.Ν του Αγ. Ιωάννη δίνοντας τη δυνατότητα στο περιπατητή να απολαύσει ένα μπάνιο στην ομώνυμη παραλία. Ο οδοιπόρος προτείνεται να επιστρέψει πριν βραδιάσει.


Δεδομένα και Πόροι

Αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει δεδομένα

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα