Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Ηγουμενίτσας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Ηγουμενίτσας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα