Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Δραπετσώνας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Δραπετσώνας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 207Δ/91. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα