Σχολικές μονάδες Δήμου Αθηναίων 2018-19
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2019-03-04
Τελευταία αναθεώρηση 2019-03-04

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αθηναίων 2018-19


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα