Απογραφή Πληθυσμού 2001

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές από την απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα