Ακτογραμμή

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνεται η ακτογραμμή της Ελλάδας και οριοθετούνται τα σύνορά της.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα