Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: data_table shapefile Ετικέτες: υδρογραφικό δίκτυο ρέμα