Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημιουργήθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 2015, έπειτα από συγχώνευση προηγούμενων υπουργείων και υπηρεσιών, όταν και προστέθηκαν οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημόσιας Τάξης και Μακεδονίας-Θράκης.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται κυρίως η εποπτεία επί των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), ο συντονισμός και η οργάνωση της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία (εκλογές, δημοψηφίσματα), η νομοθεσία περί ελληνικής ιθαγένειας και ομογενών, η νομοθεσία περί μητρώων, ληξιαρχείων και δημοτολογίων, ζητήματα περί ισότητας των φύλων, η μεταναστευτική πολιτική και η νομοθεσία περί αλλοδαπών (άδειες διαμονής, κοινωνική ένταξη).

H έδρα του είναι στην οδό Σταδίου 27 στην Αθήνα.