Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Περιφέρειες Ελλάδας

    Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται τα γεωγραφικά όρια των 13 Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,. Θεσσαλίας, Ιονίων...
  • Αριθμοί Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων

    Περιέχονται κατάλογοι με τους αριθμούς των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων ανά δήμο και δημοτική ενότητα και ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα αντίστοιχα.