Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Υπόγεια Ύδατα

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Υπογείων Υδάτων της Ελλάδας. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και...