Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Υπολεκάνες (hydroscope.gr)

    Περιλαμβάνει τις υπολεκάνες που συνθέτουν τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Το θεματικό επίπεδο των υπολεκανών περιέχει τα πεδία που προβλέπονται τόσο σύμφωνα με την οδηγία...