Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Υδατικά Διαμερίσματα (hydroscope.gr)

    Περιλαμβάνονται τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα δεδομένα δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC). Το σύνολο δεδομένων 'Υδατικά Διαμερίσματα...