Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Λεκάνες Απορροής (e-per.gr)

    Περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).Το σύνολο δεδομένων 'Λεκάνες Απορροής...