Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Παράκτιες Υδάτινες Επιφάνειες

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Παράκτιων Υδάτινων Επιφανειών της Ελλάδας. Τα παράκτια ύδατα αποτελούν τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά, της ξηράς, μιας γραμμής κάθε...
  • Μεταβατικά Ύδατα

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Μεταβατικών Υδάτων της Ελλάδας. Τα μεταβατικά ύδατα αποτελούν συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει...