Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Παράκτιες Υδάτινες Επιφάνειες

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Παράκτιων Υδάτινων Επιφανειών της Ελλάδας. Τα παράκτια ύδατα αποτελούν τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά, της ξηράς, μιας γραμμής κάθε...